Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - 26 czerwca 2020 r.

Mając na uwadze obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, tego dnia nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Zalecam, aby świadectwa dla najmłodszych uczniów (klasy 1-3/I st.) odbierał rodzic bez udziału dziecka.

Świadectwa wydawane będą po uprzednim zdaniu:

  • książek, nut, podręczników do biblioteki szkolnej,
  • szafki uczniowskiej i klucza wychowawcy klasy.

Prosimy o:

  • zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEN, polegających na: obowiązkowym zasłonięciu ust i nosa maseczką lub przyłbicą, zdezynfekowaniu rąk lub założeniu rękawiczek, zachowaniu właściwego dystansu społecznego,
  • posiadanie własnego długopisu,
  • przybycie do szkoły ucznia lub rodzica o wyznaczonej godzinie,
  • podejście do wskazanego w harmonogramie miejsca odbioru świadectw,
  • stosowanie się do zaleceń pracowników szkoły,
  • nie gromadzenie się w obrębie szkoły.

Nieodebrane świadectwa zostaną przechowane w dokumentacji szkolnej. Będzie można odebrać je we wrześniu.

Świadectwa szkolne i nagrody wydawane będą przez wychowawców klas według podanego poniżej harmonogramu.

 

      HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW

 

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Klasa

Godzina

Wychowawca

Nauczyciel dyżurujący

Miejsce  odbioru

1

9.00 - 10.00

Ilona Jamróz

Kieda Przemysław

Wejście przy sali gimnastycznej

2

10.00-11.00

Barbara Borkowska-Styrna

Godek Beata

Wejście ewakuacyjne za portiernią, po schodach

3

11.00–12.00

Lucyna Oczko

Godek Beata

Wejście przy sali gimnastycznej

4

12.00–13.00

wz Regina Puchała

Hoin-Zypser Lucyna

Wejście ewakuacyjne za portiernią, po schodach

5

13.00–14.00

Romana Kłusak

Hoin-Zypser Lucyna

Wejście przy sali gimnastycznej

6a

14.00–15.00

Marta Solich

Halama Agata

Wejście do szkolnego internatu

6b

14.00–15.00

Izabela Olma

Górny Ewa

Wejście przy sali gimnastycznej

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

1

10.00 -10.50

Anna Gałka

Glądys Tomasz

Wejście do szkolnego internatu

2a

8.00–8.50

Adam Krasucki

Bizoń Mariusz

Wejście do szkolnego internatu

2b

9.00 – 9.50

Lidia Miś

Glądys Tomasz

Wejście do szkolnego internatu

3

11.00–11.50

Katarzyna Bielat

Kłosowski Piotr

Wejście do szkolnego internatu

4

12.00–12.50

Agnieszka Mrozińska

Kłosowski Piotr

Wejście do szkolnego internatu

5

13.00–13.50

Agnieszka Zawada

Halama Agata

Wejście do szkolnego internatu

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia cykl czteroletni

1

15.00–15.30

Izabela Olma

Joanna Polachowska

Wejście przy sali gimnastycznej

 

2

17.00–17.30

Violetta Pępkowska

Magdalena

Kupczak

Wejście przy sali gimnastycznej

 

3

16.30–17.00

Elżbieta Mak - Kołbasa

Magdalena

Kupczak

Wejście przy sali gimnastycznej

4

15.00–15.30

Izabela Olma

Joanna Polachowska

Wejście przy sali gimnastycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia cykl sześcioletni

1

16.00–16.30

Małgorzata Sobel

 

Magdalena

Kupczak

Wejście ewakuacyjne za portiernią, po schodach

2

15.30–16.00

Małgorzata Sobel

 

Joanna Polachowska

Wejście ewakuacyjne za portiernią, po schodach

 

3

16.00–16.30

Joanna Polachowska

 

Magdalena

Kupczak

Wejście przy sali gimnastycznej

4

15.30–16.00

 

Izabela Olma

 

Joanna Polachowska

Wejście przy sali gimnastycznej

5

16.30–17.00

wz. Iwona Starzyńska-Sycz

 

Magdalena

Kupczak

Wejście ewakuacyjne za portiernią, po schodach

6

17.00–17.30

Iwona Starzyńska-Sycz

 

Magdalena

Kupczak

Wejście ewakuacyjne za portiernią, po schodach

 

Barbara Cybulska-Konsek

Dyrektor ZPSM w Bielsku-Białej

Harmonogram odbioru świadectw przejdź...

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 Od 4 czerwca 2020r. rozpoczniemy  zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych - nut, książek i podręczników. Ze względu na odbywające się egzaminy maturalne i egzamin ósmoklasisty prosimy o dostosowanie się do umieszczonego poniżej harmonogramu zwrotów.

Prosimy również o zapoznanie się z PROCEDURAMI PRACY BIBLIOTEKI opracowanymi na czas pandemii, znajdującymi się na stronie internetowej szkoły w zakładce "Dla Rodziców".

 

HARMONOGRAM ZWROTÓW:

4,5 czerwca -   klasy 1-3 / Ist.      godz.10:00-15:00
8,10 czerwca - klasa maturalna między egzaminami maturalnymi 

9 czerwca -      klasa V / IIst.        godz.13:00-17:30

15 czerwca -    klasa IV / IIst.       godz.13:00-17:30

16 czerwca -    klasa IIa / IIst.      po egzaminie, do godz. 17:00
17 czerwca -    klasa IIb / IIst.      po egzaminie, do godz. 17:00
18 czerwca -    klasa III / IIst.       godz. 13:00-17:30

22 czerwca -    klasa 5 / Ist.         godz. 10:00-15:00

23 czerwca -    klasa 6a,6b / Ist. godz. 10:00-15:00

24 czerwca -    klasa I / IIst.         godz. 8:30 -12:00 

25 czerwca -    klasa 4 / Ist.         godz. 10:00-15:00

26 czerwca - osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły dotrzeć w poprzednich dniach - po wcześniejszym ustaleniu mailowym lub telefonicznym.

 

W przypadku rodzeństwa uczącego się  w różnych klasach prosimy o wspólne oddanie materiałów w jednym z dni przeznaczonych dla klasy jednego z uczniów.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych poszczególnym klasom dni oraz godzin zwrotów.

 

 

 

 

Szanowni Państwo Nauczyciele i Rodzice! Drodzy Uczniowie!

W nowych warunkach epidemicznych zbliża się wiosenna przerwa świąteczna (9-14 kwietnia) oraz Święta Wielkanocne. Niech ten czas będzie dla nas wszystkich okresem wytchnienia i odpoczynku również od nauczania zdalnego. Proszę zatem nauczycieli o niezadawanie uczniom prac na okres ferii.

Pozostając w domach odłóżcie na bok komputery i zamieńcie je na ulubione książki. Popatrzcie przez okno na rozkwitające kwiaty i budzącą się do życia przyrodę. Ukojenia w trudnej sytuacji szukajcie w gronie najbliższej rodziny, ale myślami sięgnijcie również do całej społeczności szkolnej.

Składając sobie wzajemnie życzenia przede wszystkim zdrowia, spokoju i jak najszybszego powrotu do normalności, bądźmy razem w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Życzę spokojnych, zdrowych i pełnych nadziei Świąt Wielkiej Nocy 2020!

Barbara Cybulska-Konsek

dyrektor ZPSM w Bielsku-Białej