Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do

ZPSM w Bielsku-Białej na rok szkolny

2022/2023

znajdują się w zakładce Rekrutacja

Lista przyjętych do internatu  przejdź

Zakończenie roku szkolnego

 

odbędzie się

 

24 czerwca 2022 (piątek)

 

w Sali Koncertowej,

 

a następnie odbędą się spotkania z wychowawcami i opiekunami w klasach:

 

POSM I st. (dzienna I st. ) – godz. 09:30

POSM II st. (dzienna II st. ) – godz. 10:45

PSM I st. (popołudniowa) – godz. 12:00

 

 

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji do internatu Przejdź

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

  

 

- wyższych klas POSM I stopnia

- wyższych klas POSM II stopnia

- klasy I PSM I stopnia cyklu 4-letniego

- wyższych klas PSM I stopnia cyklu 6 i 4-letniego

  

 

w ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

znajduje się w zakładce

 

Rekrutacja

 

 

 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

 

 

do klas I POSM i PSM I stopnia cyklu 6 letniego 

 

 

 

w ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

 

 

przejdź

 

 

 

 

Harmonogram

 

egzaminu kwalifikacyjnego kandydatów do klas wyższych niż

 

I POSM II stopnia

 

w ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

 

 

przejdź

 

 

 

 

Harmonogram

 

egzaminu kwalifikacyjnego kandydatów do klas wyższych niż

 

I POSM I stopnia oraz PSM I stopnia cykl 4 i 6 letni

 

w ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

 

 

przejdź

 

 

 

 

Harmonogram

 

badania przydatności kandydatów do klas

 

I PSM I st. cyklu 4-letniego

 

w ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

 

 

przejdź

 

 

 

 

Harmonogram

 

badania przydatności kandydatów do klas

 

I POSM I st. i I PSM I st. cyklu 6-letniego

 

w ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

 

 

przejdź