Ułatwienia

Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do

ZPSM w Bielsku-Białej na rok szkolny

2022/2023

znajdują się w zakładce Rekrutacja