Lista kandydatów zakwalifikowanych

 

 

do klas I POSM i PSM I stopnia cyklu 6 letniego 

 

 

 

w ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

 

 

przejdź

 

 

 

 

Harmonogram

 

egzaminu kwalifikacyjnego kandydatów do klas wyższych niż

 

I POSM II stopnia

 

w ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

 

 

przejdź

 

 

 

 

Harmonogram

 

egzaminu kwalifikacyjnego kandydatów do klas wyższych niż

 

I POSM I stopnia oraz PSM I stopnia cykl 4 i 6 letni

 

w ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

 

 

przejdź

 

 

 

 

Harmonogram

 

badania przydatności kandydatów do klas

 

I PSM I st. cyklu 4-letniego

 

w ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

 

 

przejdź

 

 

 

 

Harmonogram

 

badania przydatności kandydatów do klas

 

I POSM I st. i I PSM I st. cyklu 6-letniego

 

w ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

 

 

przejdź

 

 

 

KONFERENCJA


ŚRÓDOKRESOWA
 

RADY PEDAGOGICZNEJ

 

dn. 22.04.2022 (piątek)


godz. 17:00 (sala koncertowa)

 

 

Nauczyciele instrumentaliści uczący w  tych godzinach proszeni są o przełożenie zajęć. 

 

 

 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

w Bielsku - Białej

zaprasza do udziału w

III Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym 

który odbędzie się w dniach 20 - 22 października 2022

Szczegóły konkursu znajdują się w artykule III Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Bonawentury Nancki 20 - 22 października 2022