Z dniem 28 grudnia 2021 roku przestają funkcjonować dotychczasowe numery
kont bankowych szkoły, dotyczące wpłat na darowizny oraz wpłat na internat.

Nowy numer konta bankowego szkoły: 68 1010 1212 0000 9713 9134 0000
dotyczy zarówno wpłat na darowizny na fundusz szkoły oraz wpłat na internat.