Ułatwienia

wstęp wejscie

Nasza świetlica rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku. Początki nie były łatwe. Pierwsze zajęcia odbywały się w pomieszczeniu stołówki szkolnej w piwnicy budynku przy Placu Lutra.
W nowych murach stopniowo pięliśmy się w górę. Zajmowaliśmy sale na kolejnych piętrach, by w ostateczności zaadaptować przestronne pomieszczenie na samym "szczycie" szkoły. To tutaj, dzięki owocnej współpracy całego środowiska lokalnego, zaangażowaniu rodziców naszych uczniów, udało się stworzyć przytulne miejsce z domową atmosferą.
Życie świetlicowej społeczności toczy się według ustalonego harmonogramu. Organizowane zajęcia uwzgledniają potrzeby edukacyjne, rozwojowe uczniów oraz ich mozliwości psychofizyczne. W szczególności dbamy o ich rozwój fizyczny, umożliwiamy im odrabianie zadań domowych oraz poszerzanie zainteresowań.wstep dzieci
W poszczególne dni tygodnia odbywają sie tematyczne zajęcia, takie jak : spotkania z poezją i prozą, Popołudnia Młodych Talentów, zajęcia plastyczno - techniczne, ruchowe, audycje muzyczne oraz zajęcia warsztatowe - psychoedukacyjne i teratralne.

W każdą wolną i pogodną chwilę korzystamy ze szkolnego placu zabaw, odpoczywając i bawiąc się na świeżym powietrzu.
Od początku istnienia świetlica współpracuje z biblioteką szkolną - wspólnie organizujemy spotkania
z poezją i prozą, Szkolny Konkurs Literacki oraz inne uroczystości np. spotkania autorskie, konkursy. Biblioteka wspiera również odrabianie zadań domowych, poprzez udostępnianie czytelni.
Organizację pracy świetlicy szkolnej oraz zasady korzystania z zajęć świetlicowych reguluje Regulamin świetlicy.
Każdy Rodzic zobowiązany jest do zaznajomienia się z postanowieniami Regulaminu i złożenia w ustalonym terminie Karty zgłoszenia dziecka.