Ułatwienia

Szkoła wzięła udział w Programie Comenius w Kategorii Projekty Partnerskie Szkół oraz Mobilność Szkolnej Kadry Nauczycielskiej. Każdy z tych projektów jest opisany w odpowiedniej zakładce.