W dniach 10 -16 kwietnia odbył się ostatni  z cyklów  koncertów zaplanowanych w ramach Programu Comenius w kategorii Projekty Partnerskie Szkół. Nasza młodzież wraz z kolegami z Pragi (Czechy) i z Limasol (Cypr) koncertowała w Nikozji, Limassol i Larnace. Współpraca z innymi szkołami Unii była wspaniałym i efektywnym doświadczeniem. W kolejnych latach zamierzamy rozwijać i rozszerzać pracę w ramach projektów unijnych.

Jak pracowaliśmy i odpoczywaliśmy na Cyprze można zobaczyć tutaj...

Młodzież naszej szkoły wzięła udział w programie Comenius Partnerskie Projekty szkół pod nazwą "Baroque as European Legacy" realizowanym wspólnie ze szkołą muzyczną w Pradze (Czechy)- jako szkołą wiodącą - oraz szkołą muzyczną w Limasol (Cypr). Pierwszy wspólny koncert odbył się w Pradze w kwietniu 2013, a zaraz potem w Bielsku-Białej. Rewizyta grup młodzieży w Limasol zaplanowana została na koniec kwietnia 2014 r.

Zdjęcia z tych spotkań można zobaczyć tutaj

 

    Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Bielsku-Białej uzyskała akceptacje i dofinansowanie w wysokości 20 tys. euro na zrealizowanie wspólnie ze szkołą muzyczna w Pradze (Czechy)- jako szkołą wiodącą - oraz szkołą muzyczna w Limasol (Cypr) programu wymiany pod nazwą "Baroque as European Legacy" . Program realizowany będzie w latach 2012 - 2014. Już w na początku października 2012 r. doszło do wspólnego spotkania w Pradze dyrektorów szkół , w czasie tego spotkania ustalono harmonogram realizacji wymiany grup artystycznych młodzieży, terminy i programy wspólnych koncertów. Pierwszy wspólny koncert zaplanowano w Pradze w III dekadzie kwietnia 2013 oraz w Bielsku-Białej. Rewizyta grup młodzieży w Limasol zaplanowana została na koniec kwietnia 2014 r.
Wymiana artystyczna zapowiada się bardzo ciekawie a wspólny koncert chóru z Pragi i Limosol z orkiestra naszej szkoły będzie na pewno wielka atrakcją artystyczną.

 

Zdjęcia z pierwszej wizyty  Dyrektorów szkoły w Pradze. Na zdjęciach Pan Francisek Hluchan - dyrektor Umeleckiej Skoly w Pardze, dyrygent chóru szkoły muzycznej z Limasol Pan Solon Kladas, Andrzej Kucybała Dyrektor POSM, oraz Pani Ewa Jaślar - Walicka - koordynator programu ze strony naszej szkoły.