Ułatwienia

 

Projekt "Walka ze stresem i tremą w szkole muzycznej"  realizowany w latach 2018-2020

Projekt "Nowoczesne metody nauczania i e-learning" realizowany w latach 2016 - 2018