Ułatwienia

Projekt nr POIS. 11.03.00-00-001/08

Projekt pn. „Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej
został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013,
Priorytet XI „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe”,
Działanie 11.3 „Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego”.

Serwis POIiŚ: www.pois.gov.pl

Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 16.974.857,76,
Wysokość dofinansowania UE: 14.154.956,70 zł.

Wybudowanie sali koncertowej wraz ze studiem nagrań, zapleczem i zakupem wyposażenia stworzyło nowoczesną bazę warsztatową o wysokim standardzie.

Powierzchnia sali koncertowej wynosi ponad 2480 m2, na którą składa się amfiteatralna widownia na 340 miejsc, reprezentacyjne foyer, 24 sale przeznaczone do ćwiczeń , garderoby, magazyn instrumentów, zapadnia na fortepian oraz studio nagrań wyposażone w profesjonalny sprzęt audio-wizualny.

Cele i korzyści z realizacji projektu:
•    poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży – komfortowe warunki do rozwoju szkolnej orkiestry symfonicznej i szkolnych zespołów muzycznych,
•    pełna realizacja cyklu nauczania- prowadzenie zespołów muzycznych, popisów i koncertów uczniów,
•    wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o nowe propozycje kształcenia- utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, uruchomienie kierunku kształcenia w zakresie muzyki rozrywkowej i jazzowej, zajęcia przygotowujące młodzież do obsługi profesjonalnego sprzętu audio i video,
•    wzrost zainteresowania ofertą dydaktyczną szkoły- zwiększona ilość uczniów szkoły.

podstw logo  infrstr i srodowisko

logo szk stopka ue