Ułatwienia

Sala koncertowa Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej to cały kompleks muzyczny. Ma ponad 2 tysiące metrów kwadratowych, z całym zapleczem - ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Zawiera 24 sale ćwiczeń, garderoby, zaplecze, piękne reprezentacyjne foyer, magazyny instrumentów, zapadnię na fortepian, klimatyzatornię, itp. Widownia na 340 miejsc jest amfiteatralna, różnica poziomów od estrady do najwyższego punktu wynosi 3,8 metra. Z każdego miejsca obserwować można to, co dzieje się na estradzie. Scena przygotowana jest na  występy orkiestry symfonicznej i 40-osobowego chóru. Wszystkie koncerty można nagrywać, korzystając ze wspaniałego wyposażenia studia nagrań. Obiekt jest wykorzystywany przede wszystkim przez szkołę, jednak odbywa się tu wiele imprez służących środowisku lokalnemu.

Budowa sali koncertowej wraz z wyposażeniem na potrzeby Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej została zrealizowana ze środków finansowych z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO, priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, działanie 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Całkowity koszt projektu wyniósł 16 974 857,76 zł, wysokość dofinansowania przez UE wynosi 14 154 956,70 zł. 

Dzięki realizacji projektu została poszerzona baza lokalowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne i stworzone zostały komfortowe warunki do rozwoju szkolnej orkiestry symfonicznej oraz zespołów muzycznych. Powołano nową szkołę muzyczną z zajęciami popołudniowymi oraz uruchomiono nowe kierunki nauczania.